از صفای ضریح دم نزنید

از صفای ضریح دم نزنید

  از صفای ضریح دم نزنید حرفی از بیرق و علم نزنید گریه‌های بلند ممنوع ...