آقا موسی در بقیع

آقا موسی در بقیع

اخذ مجوز ساخت حرم بقیع توسط امام موسی صدر حسب امر آیت الله سید محسن حکیم

مستند حریم شکسته

مستند حریم شکسته

مستند حریم شکسته ـ به مناسبت سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام