سوده بنت زمعة بن قیس

سوده بنت زمعة بن قیس

سوده بنت زمعه، به‌عنوان بانویی باکرامت و فضیلت، دائم الذکر، عالمه، عابده، با تقوا ...

زینب بنت خزیمه

زینب بنت خزیمه

زینب بنت خزیمه را، به جهت بخشندگی، مهربانی و عطوفتی که با مساکین و فقیران داشت، لقب ...

ماریّه قبطیّه

ماریّه قبطیّه

ماریه، پس از مسلمانی، زهد و پارسایی، عبادت و تقوا، اخلاق و منش عالی اسلامی را ...

جویریه

جویریه

با اینکه زندگی جویریه با پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) پنج سال بیش نبود، اما او ...

زینب بنت جحش

زینب بنت جحش

زینب بنت جحش، زنی باتقوا بود که همواره روزه ‌داشت و در نیکوکاری نمونه و شهره بود و ...

حفصه، دختر عمر بن خطاب

حفصه، دختر عمر بن خطاب

حفصه، دختر عمر بن خطاب، همسر گرامی پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله) است. مادرش، زینب ...

ام سلمه

ام سلمه

نام امّ ‌سلمه، هند بوده است. او دختر امیّة ‌بن ‌مغیره مخزومی است که کنیه‌اش بر ...