سمرة بن جندب

سمرة بن جندب

وی در سال دوم یا سوم هجرت مسلمانی برگزیده و از آغاز مسلمانی نسبت به فرایض بی ...

حکم بن ابی‌العاص

حکم بن ابی‌العاص

حکم بن ابی‌العاص، پسر ابی‌العاص فرزند امیة بن عبدشمس از تیره بنی‌امیه و عموی ...

سعید بن زید

سعید بن زید

پدرش از کسانی است که پیش از بعثت پیامبر(صلی الله علیه و آله)، از پرستش‌ بت‌ها دوری ...

سعد بن ابی‌وقاص

سعد بن ابی‌وقاص

سعد بن ابی‌وقاص، از اسلام آورندگان نخستین است که در مکه و تحت‌الشجره، به پیامبر ...

مغیرة بن شعبه

مغیرة بن شعبه

او پسر برادر عروة بن مسعود ثقفی، دیگر صحابی پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود. در سال ...

عبدالرحمان بن عوف

عبدالرحمان بن عوف

او صحابی پیامبر(صلی الله علیه و آله) بوده و هشتمین فردی است که اسلام آورد. ...

حکیم بن حِزام

حکیم بن حِزام

حکیم بن حزام برادر حضرت خدیجه کبری، همسر گرامی پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله) است. ...

عبدالله بن عتیک

عبدالله بن عتیک

عبدالله بن عتیک، دارای روحیه جهادگری و مبارزه بود و از این رو، در بیشتر جنگ‌‌ها ...

قیس بن عاصم مِنقَری

قیس بن عاصم مِنقَری

او در سال نهم هجرت، با جمعی از بنی‌تمیم بر پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) وارد شد، ...

عبدالله بن امّ مکتوم

عبدالله بن امّ مکتوم

ابن امّ‌مکتوم، صحابی صادق پیامبر(صلی الله علیه و آله)، همواره در کنار آن حضرت بود و ...

ابوعبس، عبدالرحمان

ابوعبس، عبدالرحمان

او صحابه پیامبر خدا است که در نبرد‌ها و جنگ‌های بدر و اُحد شرکت داشت.

جبیر بن مُطعِم

جبیر بن مُطعِم

جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف، صحابی جلیل القدر پیامبرخدا(صلی الله علیه و ...