مرغ دل (میلاد حسنی)

مرغ دل (میلاد حسنی)

مرغ دل پر می‌کشد گاهی مسافر می‌شود در حریمی که کبوتر نیز شاعر می‌شود از ...