روزی بقیع را می‌سازیم

روزی بقیع را می‌سازیم

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت امید برای زنده نگه داشتن اسلام و وجود تشیع، ...