انجمن میراث اسلامی

رسالت انجمن پرداختن به میراث فرهنگ مادی و معنوی تشیع است.

انجمن میراث اسلامی مرکزی مردم نهاد (NGO) است که با هدف شناخت، حفظ و احیای میراث اسلامی در سال ۱۳۹۴ در تهران تشکیل شد. رسالت انجمن پرداختن به میراث فرهنگ مادی و معنوی تشیع است. این مرکز تلاش می کند این میراث مهم الهی – بشری را معرفی نموده و در جهت حفظ و احیای آن تلاش نماید. یکی از بخش های مهم انجمن گروه مطالعات بقیع می باشد.


هدف نهایی فعالیت گروه مطالعات بقیع این است که حرم مطهر بقیع در سطح بین المللی شناخته، حفظ و احیا شود. بقیع بعد از تخریب در سال ۱۳۰۵ه‌ش در دو بعد معنوی و کالبدی با آسیب‌های بسیار جدی مواجه بوده است. از نظر حافظه جمعی و حافظه تاریخی، حرم مطهر بقیع و بنای تاریخی آن به فراموشی سپرده شده است. واژه "قبرستان" و تصویر مخروبه آن مکان مقدس در اذهان عمومی تثبیت شده است. از نظر کالبدی نیز فقط پی دیوار های آن حرم گرداگرد مزار مطهر چهار امام معصوم (علیهم السلام) باقی مانده است.


با توجه به شرایط موجود تلاش برای احیای آن حرم مقدس در هر دو بعد معنوی و کالبدی ضروری به نظر می رسد. در نگاه گروه، احیای معنوی حرم مطهر بقیع، مقدمه و لازمۀ احیای کالبدی آن بنای مقدس می باشد.


فعالیت‌های انجمن میراث اسلامی


1. تشکیل اتاق فکر درباره مسئله شناسی بقیع


2. احیای حافظه تاریخی و حافظه جمعی اولین و مهم‌ترین گام در احیای معنوی و فیزیکی بقیع


3. سایت یک قرن تخریب


4. ویکی بقیع


5. کنگره شعر آخرین حرم


6. تاریخ شفاهی بقیع
نظرات کاربران