بقیع و مشاهد آن در آثار سفرنامه‌نویسان غرب اسلامی

نویسنده(مولف): حمیدرضا مطهری

این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نوع نگاه سفرنامه‌نویسان مغرب اسلامی به بقیع و مشاهد آن چگونه بوده و این مهم چه سان در آثار آنان ثبت شده است؟

سفرنامه‌نویسان غرب جهان اسلام در کنار مطالبی مانند شرح حال عالمان و دانشمندان شهرها و تبیین وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی نواحی مختلف و نیز فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین‌هایی که از آن گذر کرده‌اند، توجه خاصی به مشاهد حرمین، به‌ویژه بقیع، داشته‌اند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نوع نگاه سفرنامه‌نویسان مغرب اسلامی به بقیع و مشاهد آن چگونه بوده و این مهم چه سان در آثار آنان ثبت شده است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی مورد توجه، مشاهد و نمادهای اسلامی بقیع بوده که به اشکال گوناگون در آثار آنان منعکس شده است. توصیف مقابر بزرگان اسلام در مناطق مختلف، به‌ویژه بقیع؛ و تبرک مردم به آنها و نیز چگونگی تزئین آنها از نکاتی هستند که این آثار بدان‌ها پرداخته‌اند. در این نوشتار ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت سفرنامه‌ها نوع نگاه آنها به بقیع و مشاهد و مقابر را بررسی و تبیین خواهیم کرد. 
نظرات کاربران