تلاش مرحوم آیة الله میرزا حسین فقیه سبزواری برای ساماندهی قبور ائمه بقیع علیهم السلام

تلاش مرحوم آیة الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری برای ساماندهی قبور ائمه بقیع علیهم السلام

مسافرت به بیت الله
قبل از ظهر دیروز ، حضرت آیت الله فقیه سبزواری ، به اتفاق چند نفر به قصد زیارت بیت الله الحرام و تشرف به مدینه منوره ، در میان بدرقه جمع کثیری با هواپیما به تهران حرکت کردند و از آن جا به جده پرواز خواهند نمود .
حضرت آیت الله فقیه سبزواری در این سفر قصد دارند با مقامات دولت سعودی و اعلیحضرت ملک سعود ملاقات نمایند تا شاید توفیق حاصل کنند که موافقت آنان را در باره ساختمان قبور ائمه اطهار که در مدینه منوره قرار دارد یا لا اقل سایه بانی که به وضع فعلی تأسف آورقبور ائمه علیهم السلام خاتمه بخشد ، اقدام گردد .

منبع :
روزنامه خراسان ، سال چهاردهم ، شماره 3996 ، جمعه 6 اردی بهشت ماه 1342 ، 2 ذی حجه 1382


 

نظرات کاربران