گزارش شیخ علی‌اکبر همدانی از مدینه درباره تخریب بقیع

۱برگ


شوال ۱۳۴۵ / فروردین ۱۳۰۵


منبع: مرکز اسناد ملی


صورت مکتوبی است که از مدینه منوره، از طرف حضرت آقای شیخ علی‌اکبر همدانی به این داعی رسیده


به عرض می‌رساند:


ان شاء الله خداوند متعال وجود شریف حمیده‌خصال سرکار را با تمام آقازاده ها و متعلقین در کنف حمایت خود، از کافه آفات و عاهات محافظت فرماید. بعد از ادای مراسم دعاگویی معروض محضر محترم می‌دارد، چندین روز قبل اخبار مدینه ار مفصلاً به عرض سرکار رسانید، مع ذلک مکرراً عرضه می‌دارم تا خوب مطلع شوید؛ عرض نمود:


الیوم تمام حجاز در تصرف ابن سعود، فعّال ما یشاء است. احدی از اعراب بدویه و حربیه، قدرت مخالفت و عصیان ندارد. امرش نافذ و مجری است. چند روز قبل، قاضی القضات ایشان، از جهت اجرای احکام مذهب خود که حنبلی است و لذا مجلس به تمام علمای مدینه که زیارت تمام قبور، بدعت و شرک و حرام است؛ به اتفاق مذاهب اربعه باید خراب کنیم و محو نماییم آثار قبور را و لذا مدت بیست روز و زیادتر است که ممنوع شدیم از زیارت ائمه بقیع علیهم‌السلام و سایر قبور مبارکه. ابواب، کلهم مسدود است. عسکر یعنی اخوان که اتباع ابن سعود می‌باشند، در حرم حضرت رسول ص ایستاده‌اند، مردم را منع می‌نمایند از زیارت حضرت زهرا علیهاالسلام. و نزدیک شبّاک رفتن، علمای مدینه فی بدوء الامر کلهم موافق نشدند با قاضی‌القضات و کاغذ را مهر نکردند. بعد از چند روز به قوه جبریه و بغض و به رشوه و پول، با خود موافق نمود و از همه علما امضا و حکم شد بر عدم جواز مشروعیت قبور و مسح ابدان به آنها و توسّل جستن و شفیع قرار دادن و قرائت زیارت و بعداً للاتفاق امر شد بر انهدام و تخریب قبور شریفه و لذا عسکر آمد با چندین نفر، فراشهای قبور شریفه که در بقیع است بردند. الآن چند روز است زینت و فرش و چراغهای ائمه بقیع علیهم‌السلام را بعد از این‌که تمام اسبابهای حرم را بردند، خراب می‌کنند. به تمام بنّاها امر شده که خراب نمایند.


حال بر هر کسی که غیرت اسلامیت دارد و خود را محبّ امیرالمؤمنین و اولاده الطاهرین ع می‌داند، بر او لازم است در این مصیبت عظمی سعی و جدّ و جهد اکید نماید، شاید اتفاقی بین جمیع مسلمین که رعیت هر دولتی هستند بشود و از دولت خود بخواهد، رفع و دفع این فتنه؛ ایرانی از دولت ایران بخواهند، افغانی از دولت افغان.


 | شناسه مطلب: 100633نظرات کاربران