جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ام سلمه

ام سلمه

نام امّ ‌سلمه، هند بوده است. او دختر امیّة ‌بن ‌مغیره مخزومی است که کنیه‌اش بر ...