مشاهیر علوی مدفون در بقیع

در این مقاله به معرفی اجمالی حدود پنجاه نفر از علویان مدفون در بقیع در قرن های مختلف، به ترتیب تاریخ وفات، می‌پردازیم.

شاید صدها تن از بزرگان اهل بیت و فرزندان و نوادگانش در قبرستان بقیع آرمیده باشند. اکنون در این مقاله به معرفی اجمالی حدود پنجاه نفر از علویان مدفون در بقیع در قرن های مختلف، به ترتیب تاریخ وفات، می‌پردازیم. شناخت مدفونان بقیع، راهگشای تحلیل‌های پسینی درباره گونه‌شناسی مدفونان و جایگاه بقیع در باور گرایش‌های مختلف اسلامی در طول تاریخ و آداب و رسوم مرتبط با آنان در زیارت بقیع است.
نظرات کاربران