مروری کوتاه بر دو تخریب بقاع بقیع

در این مقاله ابتدا به ماجرای تخریب های اول بقیع و بازسازی بقیع در فاصله دو تخریب و توصیف حرم ائمه مدفون در بقیع در تعدادی از سفرنامه‌هایی که پیش از تخریب دوم نگاشته شده است، پرداخته‌ایم.

در این مقاله ابتدا به ماجرای تخریب های اول بقیع و بازسازی بقیع در فاصله دو تخریب و توصیف حرم ائمه مدفون در بقیع در تعدادی از سفرنامه‌هایی که پیش از تخریب دوم نگاشته شده است، پرداخته‌ایم و پس از مرور تخریب دوم بقیع، واکنش ایران به آن به ویژه نقش خاندان هویدا در آن را بر اساس اسناد تاریخی، بررسی کرده‌ایم. روش این مقاله نقلی ـ تاریخی و متکی به منابع کتابخانه‌ای است.


 


نوشته محمدسعید نجاتی (دکترای تاریخ اسلام، عضو گروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج ور زیارت)؛ حیدرعلی جعفری (محقق و پژوهشگر در حوزه علمیه قم)


میقات حج، شماره ۱۱۱، بهار ۱۳۹۹ (ویژه‌نامه بقیع)


| شناسه مطلب: 101442

نام منبع: جنت البقیع


نظرات کاربران