فهرست اسناد پیوسته با بقیع در واحد اسناد پژوهشکده حج و زیارت

نویسنده(مولف): علی احمدی

تخریب بقعه‌های بقیع در مدینه به دست سعودیان، در ۸ شوال ۱۳۴۴ق. ۳۱/۱/۱۳۰۵، یکی از مهمترین اقدامات آل سعود در ابتدای سیطرة دوم بر حجاز بود که بازتابهای زیادی در جوامع اسلامی داشت.

تخریب بقعه‌های بقیع در مدینه به دست سعودیان، در ۸ شوال ۱۳۴۴ق. = ۳۱/۱/۱۳۰۵، یکی از مهمترین اقدامات آل سعود در ابتدای سیطرة دوم بر حجاز بود که بازتابهای زیادی در جوامع اسلامی داشت؛ هرچند بازتاب آن، به دلیل تخریب بقعه چهار امام شیعه، در بیان شیعیان، به مراتب بیشتر از اهل سنت بود. واحد اسناد پژوهشکدة حج و زیارت، در راستای غنای هرچه بیشتر این مجموعه، اسناد مرتبط با بقیع را گردآوری کرده که فهرست اجمالی آن در سه قسمت، ارائه خواهد شد.


 


نوشته علی احمدی(دانشجوی تاریخ اسلام). کتابخانه و اسناد پژوهشکده حج و زیارت


میقات حج، شماره ۱۱۱، بهار ۱۳۹۹ (ویژه‌نامه بقیع)


| شناسه مطلب: 101441

نام منبع: جنت البقیع


نظرات کاربران