مدرس و کمیسیون دفاع حرمین شریفین

نویسنده(مولف): سیدعلی موجانی

در این مختصر ما به دنبال ارزیابی عملکرد سیاسی او (سید حسن مدرس) در جهان اسلام هستیم.


| شناسه مطلب: 101300نظرات کاربران